Dit Lijf

 92,25

Title: Dit Lijf
Photographer: Saskia Bruinsma
Publishing date: 21 May 2022
Language: Dutch

Design: -SYB- Sybren Kuiper
Printing: Wilco Art Books
Production: Jos Moree Fine Books
Lithography: Colour & Books Sebastiaan Hanekroot
Binding: FopmaWier Wytze Fopma

Edition: 400 copies in a one-time edition
Size: 240 x 320 mm and 170 x 201 mm
Pages: 236 (100 and 136)
Cover: soft and hardcover slipcase
ISBN: 978-90-90359311

Price: € 85,00
Shipping cost: €7,25 (Netherlands)

Category:

Description

ABOUT THE BOOK

Wat is het effect en de impact van psychisch misbruik en seksueel geweld op de rest van je leven?

Ieder jaar opnieuw komen er volgens het landelijke Centrum Seksueel Geweld 100.000 nieuwe gevallen van seksueel geweld bij. Het merendeel van de mensen die dit meemaken (jaarlijks 99.000 mensen), zwijgt daarover.

Sinds september 2016 volg ik fotografisch een jonge vrouw, in haar onderzoek naar haar complexe verleden en haar worsteling met de verwerking daarvan. In beeld zal haar waargebeurde verhaal over onrecht, vermissing en seksueel geweld, in Nederland in 2022 in boekvorm verschijnen.

Gevonden documentatiemateriaal wordt geanonimiseerd en op een bijzondere wijze samengevoegd met de gemaakte beelden van nu. Daar waar elementen in haar verhaal ontbreken, wordt verbeelding symbolisch toegepast.

Het boek vraagt aandacht voor de vrouwen en mannen die dagelijks een eenzame strijd moeten leveren om in eigen lijf, leven en gedachten te kunnen overleven. Het biedt inzicht in de impact op een jong leven, veroorzaakt door onrecht, psychisch misbruik en seksueel geweld enerzijds en de manier waarop de samenleving, vanuit verschillende beroepsgroepen, daar mee omgaat anderzijds.