Sivar

Sivar werd als meisje in 2008 geboren en kreeg van zijn ouders de naam Silje. Hij groeit op met een oudere broer en zus in een dorp in Noord-Holland en sinds dit jaar, na zijn diagnose genderdysforie, gaat sivar als jongen door het leven met de naam die hij bij geboorte zou hebben gekregen als hij biologisch een jongen was geweest.

—–

Sivar was born as a girl in 2008 and acquired the name Silje. He is growing up with an older brother and sister in a small village in north Holland and since this year (2017), after his diagnosis gender dysphoria, Sivar lives as a boy with the name his parents would have given him at birth, if he had been genetically a boy.

Title: Sivar
Edition: 1st
Design: -syb- Sybren Kuiper
Lithography: Sebastiaan Hanekroot
Print: Jubels
Binding: Agia & Lith
Edition: 100
Pages: 64
Illustrations: 33
Isbn: 978-90-827884-0-2
Published: 2017
Price: 27.50 EUR
Order: https://www.katjapoelwijk.com/book/ or at PhotoQ