Voor nu en nog eens

Het fotoboek ‘voor nu en nog eens’ van Femke Doove  is ontstaan door een fascinatie voor plekken die herinneringen van mensen in zich vasthouden.” Wie wij zijn als mensen door de plekken waar we een binding mee hebben, familielijnen en de rode draad die door onze leven lopen intrigeren me.

Mijn aandacht in dit project is gericht op de mens en zijn herinneringen, op de mens en haar omgeving waaraan ze betekenis ontleent. Ik portreteer tijd als een fluïde begrip. Het gaat me echter niet om het tonen van de vergankelijkheid van een plek. De aandacht is juist gericht op het vasthouden aan en de betekenis van herinneringen.

In het huis met deze mensen voel ik de sporen van het verleden. Ik wil laten zien hoe een plek en haar bewoners één worden. Ze horen bij elkaar. Ze zijn elkaars verlengde geworden.

Oplage 250

More from Self Publishers United
Self Publishers United showcasing at the Rietveldpaviljoen
Self Publishers United is proud to showcase its book collection and some...
Read More
0 replies on “Voor nu en nog eens”