Zolang je niet zo over problemen praat zie je er toch niks van