Saskia Bruinsma

Ik heb een fascinatie voor de complexiteit van het menselijk leven, haar rechtssysteem,
de relatie tot elkaar, de samenhang en de effecten op het menselijk lichaam en de geest.
Mensen en hun alledaagse, waargebeurde verhalen inspireren me daarbij. Ik onderzoek
de aan mij toevertrouwde documentatie en verhalen, analyseer de informatie, leer
begrijpen en waar nodig, stel ik ze ter discussie.

Fotografie is voor mij sinds 2015 een manier geworden om naast feiten en documentatie,
ook de innerlijke beweegredenen symbolisch en op een waardige manier te verbeelden.
Innerlijke beweegredenen krijgen zo eveneens kans om deel te nemen aan het verhaal en de discussie.

Voor mij persoonlijk is dit noodzakelijk, voor een completer beeld van een verhaal.
Een menselijk portret van gebeurtenissen en gedragingen in het hedendaagse leven.

Book

 Uit – één

Dit Lijf

www.ditlijf.nl

boek@ditlijf.nl

sas@sasfotografie.nl

www.sasfotografie.nl

0
 0,00